S & G

Meesterteken van Weduwe J.H. Stellingwerff & Abraham Bernardus van Grasstek Gesina Voorthuys de weduwe van J.H. Stellingwerff zette in 1824

Type Keuren vanaf 1813
Gebruik Vanaf (jaartal) 1837
Gebruik Tot (jaartal) 1850
Land Nederland
Lees verder »