Het zilvermerk visje van Visvliet

Visje

Dit visje is afgeslagen op een zilveren huwelijksbeker gemaakt door Regnerus Andreas Dronrijp, zilversmid werkzaam te Visvliet van 1659 tot

Type Gildekeuren
Gebruik Vanaf (jaartal) 1664
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Lees verder