MT+dG

MT+dG in een wapenschild met een ondergrond van rechtopstaande ruitvormen is het meesterteken van Titiaan de Geer zilversmid te Amsterdam/Schoonhoven 1980 – heden.

Zilveren kandelaars Titiaan de Geer
Zilveren kandelaars gemaakt door zilversmid Titiaan de Geer te Schoonhoven in 1999 en 2000.
Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Titiaan
Tussenvoegsel de
Achternaam Geer
Gebruik Vanaf (jaartal) 1980
Gebruik Tot (jaartal) 2021
Land Nederland
Provincie
Plaats Amsterdam/ Schoonhoven
Contour Schild
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd