:R:H is vermoedelijk het meesterteken van zilversmid Roelf Huisinga werkzaam te Groningen van 1807 tot 1811

:R:H

:R:H is vermoedelijk het meesterteken van zilversmid Roelf Huisinga werkzaam te Groningen van 1807 tot 1811. Meesterteken gevonden op een

Type Gildekeuren
Gebruik Vanaf (jaartal) 1798
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Lees verder
RH. is het waarschijnlijk het meesterteken van Roelf Huisinga te Groningen tussen 1807-1811.

RH

RH. is het waarschijnlijk het meesterteken van Roelf Huisinga te Groningen tussen 1798-1811. Meesterteken gevonden op een zilveren lepel gemaakt

Type Gildekeuren
Gebruik Vanaf (jaartal) 1798
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Lees verder
Casper Rennefeld zilversmid te Amsterdam

JR

JR is het meesterteken van zilversmid Casper Rennefeld werkzaam te Amsterdam van 1836 tot 1876. Keur gevonden op een mesheft.

Type Keuren na 1813
Gebruik Vanaf (jaartal) 1836
Gebruik Tot (jaartal) 1876
Land Nederland
Lees verder
Meesterteken van zilversmid Andreas Barning te Leiden.

AB

AB aan elkaar is het meesterteken van zilvermid Andreas Barning die werkzaam was in Leiden van 1776 tot 1812. Zilverkeur

Type Gildekeuren
Gebruik Vanaf (jaartal) 1776
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Lees verder