meesterteken Jan Bonket zilversmid Zilver.nl

IB

IB is het meesterteken van Zilversmid Jan Bonket, bekend maker van miniatuurzilver. Jan Bonket was werkzaam te Amsterdam van 1749

Type Gildekeuren
Gebruik Vanaf (jaartal) 1749
Gebruik Tot (jaartal) 1789
Land Nederland
Lees verder