ABZ

Type Keuren na 1813
Figuur boor
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam A
Tussenvoegsel
Achternaam Bonebakker en Zn.
Gebruik Vanaf (jaartal) 1854
Gebruik Tot (jaartal) 1943
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Rechthoek
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd