XXX kroon

Drie Andreas kruisjes met een kroon = het stadskeur van Amsterdam,

gebruikt tot 1807. Keur gevonden op een zilveren cabaret uit 1772.

In het stadswapen van Amsterdam staan drie Andreas kruisjes, een kruis dat schuin staat, het is een heraldisch symbool. Het Andreaskruis dankt zijn naam aan de apostel Andreas die aan een dergelijk kruis zou zijn gekruisigd. Het Andreaskruis werd gezien als bescherming tegen het kwade, boze geesten, demonen en onheil. Het stadswapen is in drie verticale banen verdeelt, in de middelste baan de drie Andreas kruisjes. De middelste baan zou het water kunnen verbeelden waaraan Amsterdam ligt.

Bron: wikipedia

Het stadskeur voor zilver

Het Amsterdamse stadskeur van zilver is gebruikt tijdens de gilde jaren vanaf ongeveer 1500. Er zijn vele stempels met verschillende uitvoeringen van het stadswapen in de loop der eeuwen gebruikt.

Bekijk ook;

Meer zilver uit Amsterdam

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Stadswapen
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1500
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Noord Holland
Plaats Amsterdam
Contour Schild
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd