Gekroond wapenschild met vierlingsbalken

Het ‘dorpskeur’ van Oirschot: het wapen van de Oirschotse heerlijke familie Sweerts de Landas

Stadskeur van Oirschot zilverkeur

De familie Sweerts de Landas bezat rond 1800 de heerlijkheid Oirschot.

Familiewapen van de familie Sweerts de Landas

Bron: wikipedia

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Stadskeur
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Noord Brabant
Plaats Oirschot
Contour Schild
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd