IK – Johannes Keeman Sr.

IK het meesterteken van zilversmid Johannes Keeman Sr

werkzaam te Dordrecht van 1764 tot 1811.

Zilverkeur gevonden op een zilveren lepel gemaakt in 1788.

De jaarletter van deze zilveren lepel, de gekroonde N van 1788.

 

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Johannes
Tussenvoegsel
Achternaam Keeman Sr.
Gebruik Vanaf (jaartal) 1764
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Dordrecht
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd