JR

JR is het meesterteken van zilversmid Casper Rennefeld

werkzaam te Amsterdam van 1836 tot 1876.

Keur gevonden op een mesheft.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Johan Casper
Tussenvoegsel
Achternaam Rennefeld
Gebruik Vanaf (jaartal) 1836
Gebruik Tot (jaartal) 1876
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Vierkant
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd