XXX O

Miniatuur blaadje 1748 Arnoldus van Geffen, Amsterdam. Stadswapen en jaarletter aanéén is in Amsterdam de aanduiding voor zilver van het 2e gehalte. Na 1734 is deze manier van stempeling toegepast, voor 1734 werd op 2e gehalte zilver in Amsterdam geen jaarletter gestempeld.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1748
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd