XXX N

tasbeugel 1772 of 1796 Willem Greving, Amsterdam. Stadswapen en jaarletter aanéén is in Amsterdam de aanduiding voor zilver van het 2e gehalte. Na 1734 is deze manier van stempeling toegepast, voor 1734 werd op 2e gehalte zilver in Amsterdam geen jaarletter gestempeld.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1772
Gebruik Tot (jaartal) 1796
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd