XXX – Stadswapen Breda

Stadswapen Breda: drie St. Andrieskruisen, geplaatst 2-1, uit het wapen van de Heren van Breda.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Noord-brabant
Plaats Breda
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd