RR – Rutger Reinders

lepel ca 1790 Rutger Reinders, Arnhem. in het meesterteken een punt tussen letters.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Rutger
Tussenvoegsel
Achternaam Reinders
Gebruik Vanaf (jaartal) 1769
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Gelderland
Plaats Arnhem
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd