PIK

vork 1761 Philippus Jacobus Kops, Middelburg.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Philippus Jacobus
Tussenvoegsel
Achternaam Kops
Gebruik Vanaf (jaartal) 1740
Gebruik Tot (jaartal) 1771
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Middelburg
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd