PG – Johan Pieter Geurts

Kurketrekker 1766/1792 Johan Pieter Geurts, Amsterdam.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Johan Pieter
Tussenvoegsel
Achternaam Geurts
Gebruik Vanaf (jaartal) 1766
Gebruik Tot (jaartal) 1792
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd