N/2

lepel accolade 1802/03 Femmechien Bocking, Meppel, de weduwe van Arent de Vries, Meppel.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 180203
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Drente
Plaats Meppel
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd