N

Vork 1795/1807 Adrianus Hendrikus Schiff, Nijmegen. de N van Nijmegen is sinds begin 18e eeuw de aanduiding voor 1e gehalte zilver.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 18
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd