LvG

Lepel 1760/61 Abigael Oomkes de weduwe van Lucas van Giffen I, Groningen.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Lucas
Tussenvoegsel van
Achternaam Giffen I
Gebruik Vanaf (jaartal) 1738
Gebruik Tot (jaartal) 1788
Land Nederland
Provincie Groningen
Plaats Groningen
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd