JS – J. Schaap

Couvert 1933 J. Schaap, Den Haag.. Niet geregistreerd meesterteken van de firma J. Schaap den Haag in zilver vervaardigd door de firma Helweg te Amsterdam. zie boek: 2 eeuwen tafelzilver de Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965 pag. 169. ISBN 90-6630-360-3.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend
Voornaam J.
Tussenvoegsel
Achternaam Schaap
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Den Haag
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd