JDR – Jan de Ruiter

Wolmandje. Ruitmerk voorgeschreven in de Franse tijd 1812 – ca. 1815.

Type Gildekeuren
Figuur hart
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Jan
Tussenvoegsel de
Achternaam Ruiter
Gebruik Vanaf (jaartal) 1812
Gebruik Tot (jaartal) 1815
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd