IVH

lepel accolade 1729 Jacobus van der Hulst, Zutphen. de punt boven poot links van de H is de J van Jacobus.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Jacobus
Tussenvoegsel van der
Achternaam Hulst
Gebruik Vanaf (jaartal) 1726
Gebruik Tot (jaartal) 1746
Land Nederland
Provincie Gelderland
Plaats Zutphen
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd