IH – Jacobus Helweg

couvert met palmet 1766 Jacobus Helweg, Amsterdam. De firma Helweg heeft handgesmeed zilver gemaakt van 1753 tot 1965, zie: Twee eeuwen tafelzilver De Amsterdamse zilversmeden Helweg 1753-1965. ISBN 90-6630-360-3.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Fantasie meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Jacobus
Tussenvoegsel
Achternaam Helweg
Gebruik Vanaf (jaartal) 1753
Gebruik Tot (jaartal) 1778
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd