IC

Waarschijnlijk Alkmaar of Middelburg.

Type Gildekeuren
Figuur Aambeeld
Soort
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd