H – Bijbout Sijbouts Buma

2 lepels accolade 1743 Bijbout Sijbouts Buma, Harlingen.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Fantasie meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1743
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Harlingen
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd