F – fa M. Bijkamp & Co.

briefopener 1940 fa M. Bijkamp & Co., Steenwijk. de F op de muts geeft de plaats van keuring aan F = Leeuwarden 1814/1984.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Overijssel
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd