DWR

vork 1810 Diederik Willem Rethmeyer, Amsterdam.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam Diederik Willem
Tussenvoegsel
Achternaam Rethmeyer
Gebruik Vanaf (jaartal) 1785
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd