Lepel 1795 Jan van der Geest

Lepel 1795 Jan van der Geest, Almenum, is gekeurd in Franeker.

Type Gildekeuren
Figuur 2 leeuwen
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Franeker
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd