Vork 1764 Christiaan Ultzen

Vork 1764 Christiaan Ultzen, Leiden. Wapen Leiden: 2 schuin gekruiste sleutels. Berschermheilige St. Petrus [Petrus heeft de sleutels van het koninkrijk der hemelen}.

Type Gildekeuren
Figuur 2 gekruiste sleutels
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Leiden
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd