Vork 1796 Cornelis Tevel

Vork 1796 Cornelis Tevel, Middelburg [door mij toegeschreven]. onbekend (herkeurings ?) teken aangetroffen op deze vork.

Type Gildekeuren
Figuur takje
Soort
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Middelburg
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd