Vork 1805 – Bijltje – Sebastiaan Gijsbertus de Mare

Vork 1805 Sebastiaan Gijsbertus de Mare, Utrecht. rijksstempelmerk voor oude in de handel terugkerende werken, welke van vroeger gangbare keurtekenen zijn voorzien.

Type Gildekeuren
Figuur bijltje
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1853
Gebruik Tot (jaartal) 1927
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd