Lepel 1740 Nicolaes Verhaer

Lepel 1740 Nicolaes Verhaer, Utrecht. Wapen Utrecht: diagonaal doorsneden, links/onder gearceerd. Beschermheilige St. Maarten. Omdat het stads- en provinciewapen van Utrecht gelijk zijn wordt dit merk dus 2 x afgeslagen.

Type Gildekeuren
Figuur gearceerd onder lijn
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Utrecht
Plaats Utrecht
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd