Lepel accolade 1802/03 Femmechien Bocking

Lepel accolade 1802/03 Femmechien Bocking, Meppel, de weduwe van Arent de Vries, Meppel. 2 schildhoudende leeuwen, waartussen het Mariabeeld houdende het kindje Jezus op de rechterknie [ het is eigenlijk het stadswapen van Assen ].

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Drente
Plaats Meppel
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd