Vork 1798/1805 Hendrik Willem van Giffen

Vork 1798/1805 Hendrik Willem van Giffen, Groningen. rijksstempelmerk voor ongewaarborgd gehalte, hier te lande vervaardigd, wet 1893-1906.

Type Gildekeuren
Figuur dolfijn in driehoek
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1893
Gebruik Tot (jaartal) 1906
Land Nederland
Provincie Geheel Nederland
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd