1752 Johannes de Vries

Vork 1752 Johannes de Vries, Sneek. Wapen Sneek: drie kronen boven elkaar.

Type Gildekeuren
Figuur 3 kronen
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1812
Land Nederland
Provincie Friesland
Plaats Sneek
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd