Wapen Gorcum

Wapen Gorcum: twee beurtelings gekanteelde dwarsbalken, uit het wapen van de Heren van Arkel.

Type Gildekeuren
Figuur gekanteelde dwarsbalken
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Gorcum
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd