Stadswapen Deventer

Stadswapen Deventer: Adelaar. Deventer was een rijksstad, de adelaar is dus de Duitse rijksadelaar.

Type Gildekeuren
Figuur adelaar
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Overijssel
Plaats Deventer
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd