3 – Jan Eijermeed

Vork ca. 1740 Jan Eijermeed, Zierikzee. één van de stadskeuren van Zierikzee in de 18e eeuw.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie Zeeland
Plaats Zierikzee
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd