1772

Couvert hartenfilet en dubbele lijsten 1782 Jacques Hauregard, Luik.

Type Gildekeuren
Figuur adelaar met 2 koppen
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1772
Gebruik Tot (jaartal) 1784
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd