Lepel 1788 – Twee gekruiste sleutels – Willem van den Goorberg

Lepel 1788 Willem van den Goorberg, Leiden.

Type Gildekeuren
Figuur 2 gekruiste sleutels
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Leiden
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd