Gedachtenislepel Justitia – Leeuw – 1760 Isaac de Vries

Gedachtenislepel Justitia 1760 Isaac de Vries, Amsterdam.

Type Gildekeuren
Figuur leeuw
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd