Lepel 1797 Christiaan van der Pesch, Rotterdam

Lepel 1797 Christiaan van der Pesch, Rotterdam.

Type Gildekeuren
Figuur 4 leeuwen met paal
Soort
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Rotterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd