Bennewitz

Winkeliersmerk van Bennewitz,

afgeslagen op een dienblaadje of een koektrommelschotel gemaakt door de wed.Jac.H. Stellingwerf & Abraham Bernardus van Grasstek te Amsterdam in 1847.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Winkeliersstempel
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam Bennewitz
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal)
Land Nederland
Provincie
Plaats Amsterdam
Contour Rechthoek
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd