WG

WG is het meesterteken van zilversmid Willem Greving te Amsterdam van 1764 tot 1811.

Meesterteken gevonden op een zilveren tasbeugel uit 1772 of 1796..

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Willem
Tussenvoegsel
Achternaam Greving
Gebruik Vanaf (jaartal) 1764
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd