WG – Willem Greving

WG is het meesterteken van zilversmid Willem Greving te Amsterdam van 1764 tot 1811.

Meesterteken gevonden op een zilveren tasbeugel uit 1772 of 1796.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam Willem
Tussenvoegsel
Achternaam Greving
Gebruik Vanaf (jaartal) 1764
Gebruik Tot (jaartal) 1811
Land Nederland
Provincie Holland
Plaats Amsterdam
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd