XXX in gekroond wapenschild

Een gekroond wapenschild met drie kruisjes, 2 boven en 1 midden onder is het stadskeur voor Breda.

Stadskeur gevonden op een antiek zilveren couvert gemaakt in 1782 door Jacobus Josephus Cornelis Faes Jr te Breda.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Stadskeur
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal)
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Noord-brabant
Plaats Breda
Contour Achtkant Contour
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd