Gekroonde boom 1e gehalte zilver uit Den Bosch

De gekroonde bosboom is het stadsteken voor zilver uit Den Bosch,

wat gemaakt is in eerste gehalte zilver. De stad ‘s-Hertogenbosch stelde op 7 september 1445, in een ordonatie voor zilveren voorwerpen, de stempeling met het stadsteken (=de plaats waar het zilver vervaardigd is) en het meesterteken (=wie het voorwerp heeft gemaakt) verplicht. Dat stadsteken, in Den Boch een bosboom, is eeuwenlang gebruikt.

In 1503 werd door Philips de Schone een wet uitgevaardigd, dat elk zilveren voorwerp door het gilde op het juiste zilvergehalte onderzocht moest worden. Naast het stadsteken en het meesterteken werd er ieder jaar wisselende letter van het alfabet ingeslagen om aan te geven wie in dat jaar de keurmeester is geweest.

Wildeman met knots staat voor 2e gehalte zilver uit Den Bosch

Vanaf 1775 werd voor het tweede gehalte zilver, het zogenaamde kleine keur een wildeman met knots afgeslagen.

Zie een voorbeeld van de wildeman

Wapen van 's-Hertogenbosch
Wapen van ‘s-Hertogenbosch

Verklaring wapen van Den Bosch;

In zwart een gouden lindenboom. Deze lindenboom is het oudste wapensymbool van ‘s-Hertogenbosch, het is omstreeks 1250 al in gebruik.

Op het gevierendeelde vrijkwartier staan:

I en IV in zwart, een leeuw van goud, getongd en genageld van rood. II en III in zilver, een goud gekroonde en genagelde rode leeuw met dubbele staart. De vier leeuwen vormen het wapen van de Hertogen van Brabant.

Een schildhoofd van goud, beladen met een uitkomende halve zwarte dubbele adelaar, die het halve Habsburgse wapen voor zijn borst houdt. De dubbele adelaar is het wapen van de vorsten van Habsburg, die in 1842 in de persoon van Maximiliaan een vaste positie in de Nederlanden verwierven.

Het schild is gedekt met een gouden kroon van drie bladeren, twee parels en een purperen muts. Ter weerzijden van het schild staat een wildeman in natuurlijke kleur, omkranst en omgord met loof, gewapend met een knots.

Het keur de gekroond Boschboom op de foto

Keur de gekroonde bosboom gevonden op een zilveren lepel 1782/1783 Antoni Bolsius, ‘s-Hertogenbosch. Boom in schild = een deel van het stadswapen.

Type Gildekeuren
Figuur Boom
Soort Fantasie meesterteken
Persoon Bekend 1
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1445
Gebruik Tot (jaartal) 1807
Land Nederland
Provincie Noord-brabant
Plaats ‘s Hertogenbosch
Contour Schild
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd