Minerva met de letter E

Minervakopje met de letter E in de helm voor de Groningen. De minervahelm staat voor het keurkantoor waar het zilveren item is gekeurd, ieder keurkantoor had zijn letter zodat men altijd kon nakijken waar het item gekeurd was.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Kantoormerk
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1814
Gebruik Tot (jaartal) 1927
Land Nederland
Provincie Groningen
Plaats
Contour Cirkel
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd