Mannenhoofd naar rechts met helm

Minervakop naar rechts is het kantoor aanduidende merk uit de Franse tijd 1810-1813

Dit keurkantoor aanduidende zilverkeur is in Nederland gebruikt in de Franse tijd van 1810 tot 1813. Het keur werd afgeslagen op middelgrote zilveren werken, de letter van het keurkantoor stond in de helm.

Type Gildekeuren
Figuur
Soort Kantooraanduidend teken.
Persoon Bekend
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Gebruik Vanaf (jaartal) 1810
Gebruik Tot (jaartal) 1813
Land Nederland
Provincie
Plaats
Contour Cirkel
Stijl Aan elkaar Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd