vdM

Meesterteken van zilversmid Wed.J.H. van der Meulen te Joure van 1958 tot 1984

Meesterteken gevonden op Empire stijl zilveren theelepels.

Type Keuren na 1813
Figuur
Soort Meesterteken
Persoon Bekend
Voornaam Wed.J.H.
Tussenvoegsel van der
Achternaam Meulen
Gebruik Vanaf (jaartal) 1958
Gebruik Tot (jaartal) 1984
Land Nederland
Provincie
Plaats Joure
Contour Rechthoek
Stijl Drukletter
Symbool Cijfers Gearceerd